Radiokomunikacja i Elektronika


Idź do treści

Znaczenie kolorów przewodów

Teoria

W poniższej tabeli znajduje się zestaw oznaczeń kolorów kabli wykorzystywanych w instalacjach domowych i elektronicznych.

Kolor

Opis

żółto-zielony

Wszystkie normy określają, że w instalacjach energetycznych kolor ten oznacza żyłę ochronną PE i nie wolno używać go do innych celów (za wyjątkiem z p. 3 poniżej). W instalacjach niskonapięciowych jest podobnie, ale nie zawsze - często taki kolor przewodu stosuje się np. do podłączenia układów elektronicznych z metalową obudową, ale dopuszczalne jest używanie tego koloru także do celów sygnałowych w sytuacjach, jeśli jednocześnie w całym urządzeniu nie występuje przewód ochronny i jest to jednoznaczne.

jasnoniebieski lub błękitny ewentualnie niebieski

W instalacjach energetycznych oznacza przewód neutralny N i nie powinien być stosowany do oznaczania przewodów fazowych, choć niektóre źródła twierdzą, że dopuszcza się takie zastosowanie w sytuacjach, kiedy jednoznacznie wiadomo, że przewodu neutralnego w danym obwodzie nie ma (bo być nie musi) - np. zasilanie silników trójfazowych połączonych w trójkąt.
W automatyce przemysłowej kolor jasnobiebieski używany jest także jako przewód zerowy obwodów siłowych/wysokoprądowych - zarówno prądu zmiennego, jak i stałego.
W niskonapięciowych obwodach prądu stałego używany jest często do oznaczania ujemnego przewodu zasilania (-).

ciemnoniebieski ewentualnie niebieski

Podobnie jak jasnoniebieski, w niskonapięciowych obwodach prądu stałego używany jest często do oznaczania ujemnego przewodu zasilania (-).
Ponadto w automatyce przemysłowej w tym kolorze wykonuje się często okablowanie obwodów sterujących, w których płynie prąd stały (bez względu na biegunowość).
Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły kierunkowej.

żółto-zielony z niebieskim zabarwieniem końca przewodu, względnie kolor niebieski z żółto-zielonym zabarwieniem końca przewodu

wykorzystywany powinien być do oznaczenia przewodu PEN w obwodach zasilanych z sieci TN-C, czyli bez rozdzielenia PE i N (starsze instalacje, obecnie nie stosuje się TN-C tylko TN-S, z rozdzieleniem PE i N).

czarny

Podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
Wykorzystywany także w automatyce przemysłowej dla oznaczenia obwodów siłowych/wysokoprądowych, zarówno prądu stałego, jak i przemiennego.
W urządzeniach niskonapięciowych prądu stałego bywa używany do określenia ujemnego przewodu zasilania (-) (tak, jak niebieski)

brązowy

Podobnie jak czarny, jest to podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły licznikowej.
W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).

szary

Podobnie jak czarny, jest to podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne.

fioletowy

Czasem używany jako kolor przewodu fazowego w energetyce.
Często używany jako kolor szynoprzewodów fazowych w rozdzielniach energetycznych (wraz z zielonym i żółtym).
W obwodach niskiego napięcia i w automatyce stosowany dowolnie.
W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód ujemny w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).

zielony

Nie dopuszczany w ogóle w instalacjach energetycznych ze względu na ryzyko łatwej pomyłki z żółto-zielonym (PE). Używany jednak jako kolor szynoprzewodów fazowych w energetyce (wraz z fioletowym i żółtym).
W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne, pod warunkiem, że nie są jednocześnie używane przewody zielono-żółte stanowiące PE.
W USA w instalacjach 115V kolor ten oznacza żyłę uziemiającą.

żółty

Podobnie jak zielony nie dopuszczany w instalacjach energetycznych ze względu na ryzyko pomyłki z PE. Używany jednak jako kolor szynoprzewodów fazowych w energetyce (wraz z fioletowym i zielonym).
W automatyce i urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania), pod warunkiem, że nie są jednocześnie używane przewody zielono-żółte stanowiące PE.

czerwony

W urządzeniach niskiego napięcia używany zwykle do oznaczenia dodatniego przewodu zasilającego (+).
W automatyce w tym kolorze często wykonuje się okablowanie obwodów sterujących, w których płynie prąd przemienny (zwykle 230V, ale też 110/115V, 48V itp).
W okablowaniu energetycznym budynków żyła o takim kolorze wykorzystywana jest czasem do przesyłania danych w instalacjach inteligentnych (np. w LCN).
W bardzo starych instalacjach kolor ten używany był do oznaczania przewodów fazowych (a biały jako zero).
Używany jest także w USA jako przewód fazowy w obwodach 230V.

biały

W USA w instalacjach 115V tym kolorem oznacza się przewód fazowy.
W bardzo starych instalacjach można spotkać oznaczenie tym kolorem przewodu zerowego (a czerwonym fazowego).
Często używany jako kolor szynoprzewodów zerowych w rozdzielniach energetycznych.
W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne.

pomarańczowy

Czasem używany jako fazowy w instalacjach energetycznych.
W urządzeniach niskiego napięcia i w automatyce zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).

turkusowy

Czasem używany jako fazowy w instalacjach energetycznych.
W urządzeniach niskiego napięcia i w automatyce zastosowanie dowolne (czasem przewód ujemny w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).

Inne kolory

Nie zalecane do używania w energetyce.
W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne.

UWAGA: niektóre normy branżowe (np. górnicze) podają zupełnie inne definicje kolorów przewodów energetycznych (np. czerwony, biały i przezroczysty to faza), ale to jakby nas chyba nie dotyczy

No i w automatyce, a takżę w urządzeniach niskonapięciowych, bywa stosowana kolorystyka odpowiadająca ogólnie przyjętej w elektronice numeracji kolorów, czyli:

0 - czarny
1 - brązowy
2 - czerwony
3 - pomarańczowy
4 - żółty
5 - zielony
6 - niebieski
7 - fioletowy
8 - szary
9 - biały

Do zasilania układów elektronicznych dwoma napięciami - dodatnim i ujemnym względem zera używa się b. często następującej kolorystyki:
czerwony: +
czarny: 0
niebieski: -

Strona domowa | Teoria | Projekty | O mnie | Kontak | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego