Radiokomunikacja i Elektronika


Idź do treści

Ploter XY

Projekty > Ploter XY

Opis programu sterującego ploterem

Część programowa została napisana w języku C#. Główne okno programu zostało przedstawione poniżej. Obsługiwanym formatem plików jest HPGL, które posiadają rozszerzenie *.plt. Plik ten wykorzystuje język graficzny HPGL i jest on stosowany w ploterach powszechnego użytku.


Główne okno programu sterującego ploterem

Opis poszczególnych funkcji dostępnych w programie:

- pasek menu:Funkcje dostępne w menu PLIK

Otwórz – wgranie do programu pliku który ma zostać wysłany na ploter
Zapisz –
umożliwia zapisanie wygenerowanego podglądu graficznego
Wyjście –
zamyka aplikacjeFunkcje dostępne w menu „Ustawienia”

Po kliknięciu w menu „Ustawienia” otwieramy okienko z ustawieniami portu.
Port RS232 – wybór portu pod który został podłączony ploter;
Liczba bitów na sekundę – określenie prędkości transmisji pomiędzy ploterem a komputerem.
Zalecana prędkość 57600 B/s.
Bity danych – liczba bitów wykorzystywanych do przesyłu pakietu. Zalecane ustawienie 8 bitów.
Parzystość – określa rodzaj sprawdzania ilości bitów danych. Zalecane ustawienie „Brak”.
Bit stopu – liczba bitów określająca zakończenie nadawania jednego pakietu. Zalecane ustawienie 1.
Sterowanie przepływem – rodzaj sterowania nadawaniem i odbieraniem danych. Zalecane
ustawienie „Brak”


Funkcja dostępna w menu „Informacja”

Funkcja ta umożliwia uzyskanie informacji o wersji programu jak i autorze.

Zakładki:- podgląd graficzny – umożliwia graficzne wyświetlenie zawartości pliku jakie uzyskamy
podczas wysłania go na ploter.- podgląd tekstowy – umożliwia podgląd rozkazów zawartych w pliku wczytanym do programu.

Przyciski:- Skala podglądu – umożliwia zmniejszenie generowanego podglądu graficznego w porównaniu z rzeczywistym rozmiarem
-
Generuj grafikę – umożliwia wygenerowanie podglądu graficznego pliku otwartego w programie
-
Czyść – czyści okno podglądu graficznego i umożliwia ponowne wygenerowanie nowej grafiki.
-
Sterowanie manualne – przyciski umożliwiające manualne sterowanie ploterem.
-
Rysik ON/OFF – ukazuje rzeczywisty stan pisaka (ON -opuszczony, OFF - podniesiony).


Strona domowa | Teoria | Projekty | O mnie | Kontak | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego