Radiokomunikacja i Elektronika


Idź do treści

Opis wyprowadzen

Teoria > Mikrokontrolery AVR
1. PB0 (XCK/T0) - zewnętrzne we/wy zegara dla transmisji USART / zewnętrzne wejście zliczające dla licznika T0
2. PB1 (T1) - zewnętrzne wejście zliczające od licznika T1
3. PB2 (INT2/AIN0) - wejście przerwania zewnętrznego \ wejście nieodwracające wewnętrznego komparatora;
4. PB3 (OC0/AIN1) - wyjście wyniku porównania Timera z Licznikiem 2 \ wejście odwracające wewnętrznego komparatora
5. PB4 (/SS) - wejście wyboru rodzaju pracy ukladu (master/slave) podzczas transmisji SPI
6. PB5 (MOSI) - wyjście danych kiedy mikrokontroler pracuje jako uklad nadrzędny lub wejście danych kiedy mikrokontroler
pracuje jako uklad podrzędny podczas transmisji SPI
7. PB6 (MISO) - wejście danych kiedy mikrokontroler pracuje jako uklad nadrzędny lub wyjście danych kiedy mikrokontroler
pracuje jako układ podrzędny podczas transmisji SPI
8. PB7 (SCK) - wyjście zegara kiedy mikrokontroler pracuje jako uklad nadrzędny lub wejście zegara kiedy mikrokontroler
pracuje jako uklad podrzędny podczas transmisji SPI
9. /RESET - reset mikrokontrolera wywoływany stanem niskim
10. VCC - napięcie zasilania
11. GND - masa ukladu
12. XTAL2 - wyjście odwracającego wzmacniacza oscylatora amplitudy
13. XTAL1 - wejście do odwracającego wzmacniacza oscylatora amplitudy / wejście do wewnętrznego obwodu obsługi zegara
układu
14. PD0 (RXD) - wejście danych dla transmisji USART
15. PD1 (TXD) - wyjście danych da transmisji USART
16. PD2 (INT0) - źródło 0 przerwania zewnętrznego
17. PD3 (INT1) - żródło 1 przerwania zewnętrznego
18. PD4 (OC1B) - wyjście komparatora B
19. PD5 (OC1A) - wyjście komparatora A
20. PD6 (ICP1) - Timer/Counter1 wejście przechwytywania zegara
21. PD7 (OC2) - wyjście wyniku porównywania Timer/Counter2
22. PC0 (SCL) - wejście zegara dla transmisji Two-wire
23. PC1 (SDA) - we/wy danych dla transmisji szeregowej Two-wire
24. PC2 (TCK) - zegar testowy dla transmisji JTAG
25. PC3 (TMS) - wejście wyboru trybu testowania
26. PC4 (TDO) - wyjście danych testowych dla tramsmisji JTAG
27. PC5 (TDI) - wejście danych testowych dla transmisji JTAG
28. PC6 (TOSC1) - zegar oscylatora pin 1
29. PC7 (TOSC2) - zegar oscylatora pin 2
30. AVCC - wejście źródła napięcia dla poortu A i konwertera A\D
31. GND - masa układu
32. AREF - wejście źródła napięcia odniesienia dla konwertera A\D
33. PA7 (ADC7) - 40. PA0 (ADC0) - porta A służy jako wejście analogowe do konwertera A/D. Port A stosowany również
też jako 8-bitowe dwukierunkowy port we/wy jeśli nie jest używany jako konwerter
A/D.

Strona domowa | Teoria | Projekty | O mnie | Kontak | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego